Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális feltételeinek kialakítása

 

Kedvezményezett: Igrici Község Önkormányzata

Projekt címe: Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális feltételeinek kialakítása Igriciben

Támogatás összege: 15 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2021.01.29.

Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00040

 

Projekt bemutatása

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekszegénység visszaszorítását, megelőzését és a szegény családban élő gyermekek, továbbá a tartós rászorultságban élők számának csökkentését. A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legalább 20 millió fővel csökkenjen a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma. Cél a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből kivezető esélyek megteremtése kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása, a támogatást nyert projektek megvalósításához szükséges infrastrukturális háttér létrehozásával. A most kezdődő pályázat szervesen kapcsolódik a már 2018 novemberétől futó „Biztos Kezdet Gyerekház Igriciben” című projekthez, célja egy már meglévő ingatlan infrastrukturális fejlesztésével „Jó kis hely” közösségi tér létrehozása. A projektnek helyt adó Igrici, Kossuth út 61 szám alatt lévő Művelődési Ház a település központjában található, könnyen elérhető, akadálymentesített, alkalmas 3 éves vagy fiatalabb gyermekek és szüleik fogadására, továbbá, biztosítja az alapvető infrastrukturális feltételeket (foglalkoztató szoba, mosdó, külön bejárat, fejlesztendő udvar). Jelen projekt keretében a hiányzó udvari eszközök és a gyermekek részére a „Biztos Kezdet Gyerekház Igriciben” című projekt eszközlistájában nem szereplő fejlesztőeszközök, valamint a ház működéséhez szükséges egyéb eszközök kerülnek beszerzésre.

Alapjátékok minden korcsoport számára:

  • különböző méretű szegett játszókendők,
  • babák,
  • autók,
  • labdák,
  • képeskönyvek,
  • építőjátékok,
  • mozgásfejlesztők.

A vásárolt játékokon túl házilagosan kivitelezhető só+liszt gyurma sütemények, bábok alapanyagai is beszerzésre kerülnek. A Művelődési Ház kertjében beépítésre kerülő udvari játékok során a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet előírásai is be lesznek tartva. A játékkészlet biztosításánál a beszerezendő játékeszközök egyaránt megfelelnek a kisgyermekek életkori sajátosságainak, továbbá egészségügyi és pedagógiai szempontoknak is.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Operatív Program keretén belül valósul meg.