BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ IGRICIBEN

Kedvezményezett: Igrici Község Önkormányzata
Projekt címe: Biztos Kezdet Gyerekház Igriciben
Támogatás összege: 39,96 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt zárása: 2022.05.15.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00041

PROJEKT BEMUTATÁSA

A most induló fejlesztés célja egy olyan Gyerekház létrehozása és működtetése a településen, mely a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatásokat nyújt. A projekt további célkitűzése, hogy hosszú távon hozzájárul a helyi közösségek építéséhez,  támogató környezetet nyújt a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak erősítéséhez, helyi szükségleten alapuló helyi ellátások új típusú összekapcsolódásával valósítja meg a Gyerekház működésének szakmai célkitűzéseit. Cél, hogy az érintett szakemberek munkája, valamint az érintett lakosság életkörülményei jelen fejlesztéssel megkönnyítésre kerüljenek, elősegítve ezzel a társadalmi felzárkózást.

A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a településen élő, elsősorban a 3 év alatti, intézménybe nem járó gyerekek és szüleik: hátrányos helyzetű családokban élő 0-3 éves csecsemők és kisgyerekek és az őket nevelő szülők, illetve hátrányos helyzetben élő várandósok, másodlagos (közvetett) célcsoportját a program területén működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai alkotják.

A Gyerekház tervezett szolgáltatásai:

– A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés.

– A szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség-és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása.

– Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása.

– A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején.

– A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek.

– Helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus).

– Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára.

– Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal.

– Az eltérő fejlődésű gyerekek számára szakemberhez való hozzáférés, képzés, konzultációs lehetőség biztosítása.

– Várandósok felkészítése a gyermek fogadására.

A Biztos Kezdet Gyerekházak esetében kiemelkedően nagy hangsúlyt kap a szülők bevonása és a velük való együttműködés. A Gyerekház biztosítja a változatos tevékenységekhez szükséges játékokat és anyagokat, elérhetővé teszik a gyerekek mentális, fizikai fejlődéséhez szükséges eszközöket, környezetet, hogy nevelésük minél magasabb színvonalon valósuljon meg.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.