Tárgymutató

Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. december 12.-én megtartott nyílt üléséről

 

Rendeletek:  0 db

 

 

 

Határozatok:  db

 

 • 111/2019.(XII.12.) Önkormányzati Határozat: Kavics vásárlásáról kiállított számlák kifizetésének engedélyezése
 • 112/2019.(XII.12.) Önkormányzati Határozat: Igrici Százszorszép Óvoda és Igrici Konyha energetikai korszerűsítése során felmerülő többletköltség fedezetének biztosítása
 • 113/2019.(XII.12.) Önkormányzati Határozat: Lakossági élelmiszercsomag fedezet biztosítása
 • 114/2019.(XII.12.) Önkormányzati Határozat: Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése pályázat megvalósítására meghívásos közbeszerzési eljárás bonyolítójának kiválasztása
 • 115/2019.(XII.12.) Önkormányzati Határozat: Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése pályázat megvalósítására árajánlat kérése
 • 116/2019.(XII.12.) Önkormányzati Határozat: Közbeszerzési Bírálóbizottság kinevezése az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése pályázat építési munkálatainak elvégzése keretében
 • 117/2019.(XII.12.) Önkormányzati Határozat: Felelősségi rend elfogadása az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése pályázat építési munkálatainak elvégzése keretében

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3459 Igrici, Kossuth utca 57.     

IG-/278-23/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 12.-én 1730 órától 1800 óráig, az önkormányzat Igrici, Kossuth utca 57. szám alatti tanácskozó termében megtartott nyílt testületi üléséről

 

Jelen vannak: Kislászló Csaba polgármester, Tóth Sándor alpolgármester, Gábri Margit, Hunkó Pál képviselők, Burainé Hajdu Éva jegyző

 

Távol van: Ecsedi Éva, Földesi András, Tenczelné Tompa Ilona képviselő

 

Meghívott neve:    Balog Éva intézményvezető

Nótár Zoltán elnök

Haraszin Katalin költségvetési ügyintéző

Engi Adrienn pénzügyi asszisztens

Nagy Lászlóné jegyzőkönyvvezető

 

Meghívott megjelent:  Haraszin Katalin költségvetési ügyintéző

Nagy Lászlóné jegyzőkönyvvezető

 

 

Kislászló Csaba polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 testületi tag közül 4 fő jelen van. Javaslatot tett a jegyzőkönyvet hitelesítők személyére és a Képviselő-testület Gábri Margit és Hunkó Pál képviselőket jelölte ki erre a tisztségre.

 

Meghívóban szereplő napirendi pontok:

 

 • Kavics vásárlásáról kiállított számlák kifizetésének engedélyezése

Előadó: Kislászló Csaba polgármester

 • Igrici Százszorszép Óvoda és Igrici Konyha energetikai korszerűsítése során felmerülő többletköltség fedezetének biztosítása

Előadó: Kislászló Csaba polgármester

 • Lakossági élelmiszercsomag fedezetének biztosítása

Előadó: Kislászló Csaba polgármester

 • Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése pályázat megvalósításával kapcsolatos döntéshozatalok

Előadó: Kislászló Csaba polgármester

 • Indítványok, javaslatok

 

A Képviselő-testület 4  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a kiküldött meghívóban szereplő sorrendben az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

 

 • Kavics vásárlásáról kiállított számlák kifizetésének engedélyezése

Előadó: Kislászló Csaba polgármester

 • Igrici Százszorszép Óvoda és Igrici Konyha energetikai korszerűsítése során felmerülő többletköltség fedezetének biztosítása

Előadó: Kislászló Csaba polgármester

 • Lakossági élelmiszercsomag fedezetének biztosítása

Előadó: Kislászló Csaba polgármester

 • Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése pályázat megvalósításával kapcsolatos döntéshozatalok

Előadó: Kislászló Csaba polgármester

 • Indítványok, javaslatok

 

Tárgyalt napirendi pontok:

 

1) Kavics vásárlásáról kiállított számlák kifizetésének engedélyezése:

 

Kislászló Csaba polgármester: A napirenddel kapcsolatban tájékoztatta a Testületet.

 

Előterjesztett határozati javaslat:

 

„……/2019.(XII.12.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Kavics vásárlásáról kiállított számlák kifizetésének engedélyezése

 

Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az IGRICI-KAVICS Kft. – 3459 Igrici, 064/22. hrsz., adószám: 12678567-2-05) által THK 0-63 megnevezéssel, kavics vásárlásáról kiállított alábbi összegű számlák kifizetését engedélyezi:

 1. 1.048.222.-Ft
 2. 56.167.-Ft
 3. 1.753.111.-Ft”

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

111/2019.(XII.12.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Kavics vásárlásáról kiállított számlák kifizetésének engedélyezése

 

Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az IGRICI-KAVICS Kft. – 3459 Igrici, 064/22. hrsz., adószám: 12678567-2-05) által THK 0-63 megnevezéssel, kavics vásárlásáról kiállított alábbi összegű számlák kifizetését engedélyezi:

 1. 1.048.222.-Ft
 2. 56.167.-Ft
 3. 1.753.111.-Ft

 

Felelős: határozat kiadásáért: jegyző

Határidő: 2019.12.31.

 

2) Igrici Százszorszép Óvoda és Igrici Konyha energetikai korszerűsítése során felmerülő többletköltség fedezetének biztosítása:

 

Kislászló Csaba polgármester: A napirenddel kapcsolatban tájékoztatta a Testületet.  Elmondta, hogy a műszaki ellenőrrel megnézték a többletmunka elvégzését.

 

Előterjesztett határozati javaslat:

 

„……/2019.(XII.12.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Igrici Százszorszép Óvoda és Igrici Konyha energetikai korszerűsítése során felmerülő többletköltség fedezetének biztosítása

 

Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00124 számú pályázat keretében az Igrici Százszorszép Óvoda (3459 Igrici, Kossuth utca 54.) és az Igrici Konyha (3459 Igrici, Kossuth utca 54. 1. ajtó) energetikai korszerűsítése pályázat megvalósítása során felmerülő 5.910.944.-Ft + 1.595.955.-Ft ÁFA, összesen bruttó 7.506.899.-Ft többletköltség fedezetét a 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.”

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

112/2019.(XII.12.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Igrici Százszorszép Óvoda és Igrici Konyha energetikai korszerűsítése során felmerülő többletköltség fedezetének biztosítása

 

Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00124 számú pályázat keretében az Igrici Százszorszép Óvoda (3459 Igrici, Kossuth utca 54.) és az Igrici Konyha (3459 Igrici, Kossuth utca 54. 1. ajtó) energetikai korszerűsítése pályázat megvalósítása során felmerülő 5.910.944.-Ft + 1.595.955.-Ft ÁFA, összesen bruttó 7.506.899.-Ft többletköltség fedezetét a 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.

 

Felelős: határozat kiadásáért: jegyző

Határidő: azonnal.

 

Gábri Margit képviselő: A konyha intézményből még hiányzik 3 db ablakpárkány.

 

3) Lakossági élelmiszercsomag fedezet biztosítása:

 

Kislászló Csaba polgármester: A napirenddel kapcsolatosan tájékoztatta a testületet.

 

Előterjesztett határozati javaslat:

 

„……/2019.(XII.12.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Lakossági élelmiszercsomag fedezet biztosítása

 

Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település lakossága részére lakóingatlanonként karácsonyi élelmiszercsomagot juttat, melynek fedezetét 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

 

113/2019. (XII.12.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Lakossági élelmiszercsomag fedezet biztosítása

 

Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település lakossága részére lakóingatlanonként karácsonyi élelmiszercsomagot juttat, melynek fedezetét 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.

 

Felelős: határozat biztosításáért: jegyző

Határidő: azonnal.

 

 

4) Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése pályázat megvalósításával kapcsolatos döntéshozatalok:

 

Kislászló Csaba polgármester: A napirenddel kapcsolatban a meghívásos közbeszerzési eljárásról tájékoztatta a Testületet. Elmondta, hogy új eljárás megindítására van szükség. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására Demeter Ügyvédi Irodát (3526 Miskolc, Arany János tér 1. F.lh. III/9.) javasolja megbízni.

 

Kislászló Csaba polgármester: Tájékoztatta a Testületet a napirenddel kapcsolatban.

 

Előterjesztett 1. határozati javaslat:

 

„…/2019. (XII.12.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése pályázat megvalósítására meghívásos közbeszerzési eljárás bonyolítójának kiválasztása

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 számú pályázat keretében az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3459 Igrici, Kossuth utca 71.) energetikai korszerűsítésére irányuló építési feladatok megvalósításának meghívásos közbeszerzési eljárása bonyolítására a Demeter Ügyvédi Irodát (3526 Miskolc, Arany János tér 1. F.lh. III/9.) bízza meg.

Felhatalmazza Kislászló Csaba polgármestert a szükséges aláírások megtételére.”

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő.

 

A Képviselő-testület név szerint az alábbiak szerint szavazott:

Kislászló Csaba polgármester: Igen.

Tóth Sándor alpolgármester: Igen.

Gábri Margit képviselő: Igen.

Hunkó Pál képviselő: Igen.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

114/2019. (XII.12.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése pályázat megvalósítására meghívásos közbeszerzési eljárás bonyolítójának kiválasztása

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 számú pályázat keretében az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3459 Igrici, Kossuth utca 71.) energetikai korszerűsítésére irányuló építési feladatok megvalósításának meghívásos közbeszerzési eljárása bonyolítására a Demeter Ügyvédi Irodát (3526 Miskolc, Arany János tér 1. F.lh. III/9.) bízza meg.

Felhatalmazza Kislászló Csaba polgármestert a szükséges aláírások megtételére.

 

Felelős: határozat kiadásáért: jegyző

Határidő: azonnal

 

Előterjesztett 2. határozati javaslat:

 

„…/2019. (XII.12.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése pályázat megvalósítására árajánlat kérése

 

Igrici község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Demeter Ügyvédi Irodát (3526 Miskolc, Arany János tér 1. F.lh. III/9.) hogy TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 számú pályázat keretében az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3459 Igrici, Kossuth utca 71.) energetikai korszerűsítése pályázat építési munkálatainak elvégzésére az alábbi 5 vállalkozást kérje fel ajánlat tételre:

 

 1. BA-ER Mini Pláza Építőipari Kft.

3465 Tiszabábolna Fő út 91.

Adószám: 12416804-2-05

Email: nagybalazs1970@t-online.hu

 

 1. SAB-ÉP Bau Kft.

8000 Székesfehérvár, Úrhidai u. hrsz.:18143

Adószám: 23327777-2-07

Email: sabepbau@gmail.com

 

 1. GESTOR HUNGARY Kft.

6000 Kecskemét, Irinyi u. 30.

Adószám: 14643145-2-03

Email: jeriheni93@gmail.com

 

 1. Nyikes és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

3400  Mezőkövesd, Alma út 56.

Adószám: 21230769-2-05

E-mail: nyikes02@gmail.com

 

5.Paul és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 3860 Encs, Emődi Dániel út 28.

Adószám: 12844467-2-05

E-mail: pauljozsef14@t-online.hu

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő.

 

A Képviselő-testület név szerint az alábbiak szerint szavazott:

 

Kislászló Csaba polgármester: Igen.

Tóth Sándor alpolgármester: Igen.

Gábri Margit képviselő: Igen.

Hunkó Pál képviselő: Igen.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

115/2019. (XII.12.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése pályázat megvalósítására árajánlat kérése

 

Igrici község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Demeter Ügyvédi Irodát (3526 Miskolc, Arany János tér 1. F.lh. III/9.) hogy TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 számú pályázat keretében az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3459 Igrici, Kossuth utca 71.) energetikai korszerűsítése pályázat építési munkálatainak elvégzésére az alábbi 5 vállalkozást kérje fel ajánlat tételre:

 

 1. BA-ER Mini Pláza Építőipari Kft.

3465 Tiszabábolna Fő út 91.

Adószám: 12416804-2-05

Email: nagybalazs1970@t-online.hu

 

 1. SAB-ÉP Bau Kft.

8000 Székesfehérvár, Úrhidai u. hrsz.:18143

Adószám: 23327777-2-07

Email: sabepbau@gmail.com

 

 1. GESTOR HUNGARY Kft.

6000 Kecskemét, Irinyi u. 30.

Adószám: 14643145-2-03

Email: jeriheni93@gmail.com

 

 1. Nyikes és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

3400  Mezőkövesd, Alma út 56.

Adószám: 21230769-2-05

E-mail: nyikes02@gmail.com

 

 1. Paul és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

3860 Encs, Emődi Dániel út 28.

Adószám: 12844467-2-05

E-mail: pauljozsef14@t-online.hu

 

Felelős: határozat kiadásáért: jegyző

Határidő: azonnal

 

 

Előterjesztett 3. határozati javaslat:

 

„…/2019. (XII.12.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Közbeszerzési Bírálóbizottság kinevezése az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítés  pályázat építési munkálatainak elvégzése keretében

 

Igrici község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 számú pályázat Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3459 Igrici, Kossuth utca 71.) energetikai korszerűsítése pályázat építési munkálatainak elvégzésére a közbeszerzési eljáráshoz a Közbeszerzési Bírálóbizottságba az alábbi személyeket választja:

 

 

1.Dr  Demeter István  ügyvéd, mint jogi és közbeszerzési szakértő,

2.Haraszin Katalin pénzügyi szakértő,

 1. Czufor József műszaki ellenőr.”

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő.

 

A Képviselő-testület név szerint az alábbiak szerint szavazott:

 

Kislászló Csaba polgármester: Igen.

Tóth Sándor alpolgármester: Igen.

Gábri Margit képviselő: Igen.

Hunkó Pál képviselő: Igen.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

116/2019. (XII.12.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Közbeszerzési Bírálóbizottság kinevezése az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése pályázat építési munkálatainak elvégzése keretében

 

Igrici község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 számú pályázat Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3459 Igrici, Kossuth utca 71.) energetikai korszerűsítése pályázat építési munkálatainak elvégzésére a közbeszerzési eljáráshoz a Közbeszerzési Bírálóbizottságba az alábbi személyeket választja:

 

1.Dr Demeter István ügyvéd, mint jogi és közbeszerzési szakértő,

2.Haraszin Katalin pénzügyi szakértő,

 1. Czufor József műszaki ellenőr.

 

Felelős: határozat kiadásáért: jegyző

Határidő: azonnal

 

Előterjesztett 4. határozati javaslat:

 

„…/2019. (XII.12.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Felelősségi rend elfogadása az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése pályázat építési munkálatainak elvégzése keretében

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 számú pályázat keretében az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3459 Igrici, Kossuth utca 71.) energetikai korszerűsítésére irányuló építési feladatok megvalósításának tárgyában a felelősségi rendet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.”

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő.

 

A Képviselő-testület név szerint az alábbiak szerint szavazott:

 

Kislászló Csaba polgármester: Igen.

Tóth Sándor alpolgármester: Igen.

Gábri Margit képviselő: Igen.

Hunkó Pál képviselő: Igen.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

117/2019. (XII.12.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Felelősségi rend elfogadása az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése pályázat építési munkálatainak elvégzése keretében

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 számú pályázat keretében az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3459 Igrici, Kossuth utca 71.) energetikai korszerűsítésére irányuló építési feladatok megvalósításának tárgyában a felelősségi rendet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Felelős: határozat kiadásáért: jegyző

Határidő: azonnal.

 

5)Indítványok, javaslatok:

 

Kislászló Csaba polgármester: Az alábbiakról tájékoztatta a testületet, hogy az út pályázattal kapcsolatos elszámolás folyamatban van.

 

Tóth Sándor alpolgármester: Az Ady Endre utca, valamint a templom köz aszfaltozása nagyon szükséges lenne.

 

Kislászló Csaba polgármester: Az aszfaltozás jövő évben megoldható.

 

 

Több tárgy, bejelentés nem volt. Kislászló Csaba polgármester az ülést bezárta.

 

Kmft.

 

 

Kislászló Csaba                                                                      Burainé Hajdu Éva

   polgármester                                                                                jegyző

 

 

 

Gábri Margit                                                                               Hunkó Pál

képviselő                                                                                         képviselő