Igrici Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Igrici Község Önkormányzata háziorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth utca 60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás területi kötelezettséggel. Iskolaorvosi feladatok ellátása. Hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatásban való részvétel. Közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszony keretében (megállapodás szerint).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, 4/2000.(II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés.,
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Magyar állampolgárság.
 • Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Szakmai önéletrajz.
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Pályázó nyilatkozata, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik és nem kéri a zárt ülés tartását.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. február 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kislászló Csaba polgármester nyújt, a 49/353-306 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Igrici Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3459 Igrici, Kossuth utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2284/2014. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.
 • Személyesen: Kislászló Csaba polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth utca 57. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselő-testületi ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.igrici.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Szolgálati lakás biztosított.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.igrici.hu honlapon szerezhet.