A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével Népszámlálást kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együttműködését.

Az adatfelvételre 2011. október 1-je és október 31-e között a településen található lakásokban, lakott üdülőkben, lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor. A népszámlálás során kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él. Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdőívet kitöltheti önállóan interneten vagy papíron, valamint a számlálóbiztosnak válaszolva. Az internetes és a papír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és 2011. október 16. között van lehetőség.

Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás kötelező, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. A kitöltött kérdőívek adatai csak statisztikai célra használhatók.

A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinteni őket.

Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek a fent meghatározott időszak alatt nem tettek eleget, azok 2011. november 1. és 8. között jelentkezzenek népszámlálási összeírás céljából a lakóegységük szerint illetékes polgármesteri hivatalban.

A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke.

Együttműködésüket köszönjük.

FELELJEN A JÖVőÉRT!

További információ:
Ingyenesen hívható telefonszámok: 80/200-014, 80/200-224
Honlap: www.nepszamlalas.hu

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a házszámok kihelyezésének és a postaládák meglétének a fontosságára!

Roszkosné Dr Török Mária jegyző,
települési népszámlálási felelős