Igrici Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Igrici község Önkormányzata védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth utca 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben foglalt védőnői feladatok, valamint a 26/1997.(IX.03.) NM rendeletben foglalt óvodai és iskolaegészségügyi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnői szakirány,
 • szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások).
Elvárt kompetenciák:
 • empatikus készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Végzettséget igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Pályázó nyilatkozata, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik, és nem kéri a zárt ülés tartását.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Roszkosné Dr. Török Mária jegyző nyújt a 49/552-051 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Igrici Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3459 Igrici, Kossuth utca 57.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 767-3/2011., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
 • Elektronikus úton Roszkosné Dr. Török Mária jegyző részére a jegyzoigrici@eszaknet.net E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Roszkosné Dr. Török Mária jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth utca 57. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.igrici.hu – 2011. július 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkaviszony 3 hónap próbaidővel létesíthető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. július 04.