Igrici Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Igrici község Önkormányzata védőnő  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth utca 62.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben foglalt védőnői feladatok, valamint a 26/1997.(IX.03.) NM rendeletben foglalt óvodai és iskolaegészségügyi védőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnői szakirány,
 • szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Elvárt kompetenciák:
 • Jó szintű empatikus készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Végzettséget igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Pályázó nyilatkozata, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik és nem kéri a zárt ülés tartását.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Roszkosné Dr. Török Mária jegyző nyújt, a 49/552-051-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Igrici Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3459 Igrici, Kossuth utca 57.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 767-1/2011. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő .
 • Elektronikus úton Roszkosné Dr. Török Mária részére a jegyzoigrici@eszaknet.net E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Roszkosné Dr. Török Mária, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth utca 57. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselő-testületi ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkaviszony 3 hónap próbaidővel létesíthető.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.igrici.hu honlapon szerezhet.