Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Igrici Ravatalozó falán lévő urnafülkéket az bérbe kívánja adni alábbi feltételekkel:

A bérleti díj nagysága:

  • 15 évre: 150.000.-Ft,
  • 20 évre: 200.000.-Ft,
  • 25 évre: 250.000.-Ft.
A bérleti díj összege két részletben fizethető meg az alábbiak szerint:
  • 1. részlet: A szerződéskötéskor érvénybe lévő bérleti díj 60%-a,
  • 2. részlet: Az eredeti szerződéskötéskor érvényben lévő bérleti díj 40%-a.
A 2. részlet kiegyenlítése előtt az urnafülke használatára nem kerülhet sor.

A bérleti idő lejártát követően az urnafülke – az eredeti szerződéskötéskor érvényben lévő – bérleti díj 40%-áért az eredeti bérleti idővel azonos időre újból megváltható.

Egy urnafülkébe legfeljebb 4 elhunyt hamvai helyezhetők el.
Az urnafülkébe elhelyezendő személyek körét az urnafülke bérlője meghatározhatja.
A Bérlő, illetve elhalálozása esetén a közeli hozzátartozója ezen személyek körét módosító megállapodással a későbbiekben megváltoztathatja.

A bérleti díj nem foglalja magában az elhunyt személyek ravatalozásának, temetési szertartásának, a sírjel szövegének az urnafülke záró lapjára való felvésés, illetve a koszorú tartó költségeit.

Egy urnafülkére csak egy koszorútartó helyezhető el. A koszorútartót úgy kell elhelyezni, hogy a ráhelyezett koszorú a szomszédos urnafülkék fedőlapjára ne érjen rá.

Ha a bérleti időtartam lejárta előtt a Bérlő az összes urnát más helyen kívánja elhelyezni azt megteheti, ekkor az urna kiadásának napján a bérleti jog megszűnik, de a bérlő a bérleti díj időarányos része visszafizetésére nem válik jogosulttá.
Ez esetben az urnafedőlap – amennyiben azon felírat van – a Bérlőt illeti meg.

A bérleti időtartam lejárta után, amennyiben az urnafülke újbóli megváltására nem kerül sor és a Bérlő, vagy elhalálozása esetén közeli hozzátartozója az urnafülkében lévő hamvakat tartalmazó urnákat nem szállítja el, úgy azokat az Önkormányzat – az urnafedőlappal együtt – közös urnasírhelyben helyezi el.

Az egyedi szerződéseket Kislászló Csaba polgármesterrel kell megkötni.