Igrici Községi Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet Igrici Konyha intézményvezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Részmunkaidő, heti 20 órás

 

A vezetői megbízás időtartama:

 • A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth u. 54.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Igrici Konyha intézmény intézményvezetői feladatainak ellátása

 

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, szakirányú,
 • gyermekélelmezési intézményben szerzett élelmezésvezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • büntetlen előélet, 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget és alkalmasságot igazoló okiratok hiteles másolata
 • szakmai önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2009. február 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 25.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kislászló Csaba polgármester nyújt, a 49/353-306 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Igrici Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3459 Igrici, Kossuth u. 57.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16-22/2008/11.18./11, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.igrici.hu – 2009. január 9.
Polgármesteri Hivatal – 3459 Igrici, Kossuth út 57. – hirdetőtábláján – 2009. január 9.