275-4/2008. Tárgy: NEMES-ÉK Kft működési  engedély ügye
Értesítem az érintetteket, hogy a NEMES-ÉK Kft. (címe és székhelye: 3594. Hejőpapi, Jókai út 62.) a 3594. Hejőpapi, Jókai út 62. hrsz: 551, üzlet részére a működési engedély iránti kérelme ügyében hatóságomnál hatósági eljárás indult.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3) bekezdése b) pontja, illetve (5)-(7) bekezdései értelmében a fentiekkel kapcsolatosan, mint az ügyben érintett ügyfelet – az alábbiakról tájékoztatom:

  • Az ügy tárgya: NEMES-ÉK Kft működési engedély ügye
  • Iktatási száma: 275/2008.
  • Az eljárás megindításának napja: 2008. május 13.
  • Az ügyintézési határidő: az eljárás megindításától számított 30 nap
  • A tervezett tevékenység megnevezése: italüzlet, egyéb vendéglátóhely (fagylaltozó)
  • Ügyintéző: Roszkosné Dr Török Mária jegyző
  • 3459. Igrici, Kossuth út 57. fsz. 3.-as szoba
  • Telefon: 49/552-051