Kezdőlap

VI. Helyi Termék Fesztivál
2012. augusztus 31. péntek 12:47
VI. Helyi Termék Fesztivál
 
Lomtalanítás
2012. augusztus 17. péntek 11:29
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Igrici községben az AVE Miskolc KFT. 2012. augusztus 31.-én  (pénteken) reggel 6.00 órától lomtalanítást tart.

Ezen szolgáltatás díjmentes.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy veszélyes hulladékot, illetve fertőző anyagot, (gumiabroncs, akkumulátor, festék –olajszármazékok, hűtőszekrény, TV készülék, stb), valamint a zöldhulladékot nem szállítják el.

Kérjük a lakosságot, hogy a kihelyezett lomokat a tárolóedény mellé helyezzék el, úgy, hogy azok a közúti forgalmat ne zavarják.

 
A polgármesteri hivatal és a művelődési ház környezetének fejlesztése Igrici községben
2012. június 21. csütörtök 13:45

  A polgármesteri hivatal és a művelődési ház környezetének fejlesztése Igrici községben

Igrici Község Önkormányzata 2009. december 21-én pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a „falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások” jogcímre.

A támogatási konstrukció célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása volt. Pályázni lehetett többek között a település megjelenésében szereppel bíró épületek kapcsolódó területeinek és zöld felületeinek rendezésére, létrehozására, felújítására, valamint zöld felületek, látvány- és használati térelemek kialakítására, meglévők fejlesztésére.

A „Falumegújítás Igriciben” c. pályázat tárgya Igrici község Kossuth u. 57. számú ingatlanon lévő Polgármesteri hivatal „kerti rész”, valamint a Kossuth u. 61. számú ingatlanon lévő Művelődési Ház kert, illetve udvari rész környezetének rendezése volt. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2011-ben a pályázatot támogatásban részesítette. A projekt lebonyolítását végző menedzsment szervezet, a műszaki ellenőr, valamint a kivitelező kiválasztását követően 2012. februárban elindultak a munkálatok, melyek 2012. év májusában fejeződtek be.

A kivitelezés során a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódóan térburkolat kialakítására került sor. Az ingatlanon meglévő emlékmű megmaradt a területen, a környezete szintén rendezésre került. A Művelődési Ház udvarára is új térburkolat került.

El lett bontva a Kossuth és Rákóczi utcák csatlakozásban a buszfordulóban lévő buszmegálló, helyére egy korszerű, pavilon típusú buszváró települt. Mindkét épülethez kapcsolódóan kültéri kerti padok, kandeláberek, köztéri szemetesek, kerékpártartók létesültek, illetve növényzet telepítésére került sor.

A fejlesztés elősegítette a településközpont rendezését és szebbé tételét, a községkép megjelenésének javulását. A lakosság számára szabadidős, közösségi és kulturális teret hozott létre, mely szabadtéri rendezvények számára is helyszínként szolgálhat.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatás összege: 15 921 607 Ft.

Kedvezményezett:
Igrici Község Önkormányzata
Cím: 3459 Igrici, Kossuth u. 57.
Tel/Fax: 49/353-306
honlap: www.igrici.hu

A polgármesteri hivatal és a művelődési ház környezetének fejlesztése Igrici községben

A polgármesteri hivatal és a művelődési ház környezetének fejlesztése Igrici községben

Utolsó frissités ( 2012. június 21. csütörtök 13:52 )
Bővebben...
 
Polgármesteri tájékoztató 2012. április
2012. április 18. szerda 11:32
Polgármesteri tájékoztató 2012. április >>
 
FIGYELEM! - Közeleg a személyi jövedelemadó bevallás határideje
2012. április 03. kedd 14:50
A 1153-as számú személyi jövedelemadó bevallást az idén legkésőbb május 21-éig kell az állami adóhatósághoz benyújtani.

Amennyiben Ön a 2011-es évben bevallási kötelezettséggel járó jövedelmet szerzett, akkor az azt terhelő adóval a fent említett időpontig kell a személyi jövedelemadó bevallása keretében elszámolnia, és − ha a pótlékmentes részletfizetés igényléséhez előírt feltételeknek nem felel meg, vagy ezzel a lehetőséggel nem kíván élni − eddig a határnapig kell a bevallással egyidejűleg még fizetendő adó teljes összegét is megfizetnie.

Nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania, ha a 2012. február 15-éig benyújtott nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást választotta, és a törvényi feltételeknek egyébként megfelel, vagy ha a 2012. január 31-éig megtett nyilatkozatában a munkáltatójától kérte az éves adója megállapítását. Szintén nem kell bevallást beadnia, ha Ön, eleget téve a törvény által támasztott követelményeknek, adónyilatkozatot nyújt be a 2011. évi személyi jövedelemadó kötelezettségéről.

A fentieken túlmenően nem kell személyi jövedelemadó bevallást készítenie abban az esetben sem, ha az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt vagy csak olyan bevételt szerzett, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallania (például, ha a 2011-es évben kizárólag adómentes jövedelemben, így a helyi önkormányzat által nyújtott szociális segélyben, nyugdíjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban stb. részesült).

Bevallást kell benyújtania viszont többek között akkor, ha a 2011-es adóévben
 • munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelmet szerzett;
 • álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, keresetkiegészítésben, keresetpótló juttatásban, táppénzben vagy gyedben részesült;
 • társas vállalkozás (pl.: kft) tagjaként személyes közreműködése ellenében kapott jövedelmet;
 • munkaviszonya megszűnt, és ezzel összefüggésben 2011-ben végkielégítést kapott;
 • hallgatói munkaszerződés alapján hallgatói munkadíjban részesült;
 • ingatlant adott bérbe, és ebből jövedelme származott;
 • őstermelőként a támogatásokkal csökkentett éves bevétele a 600 ezer forintot meghaladta;
 • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztártól adóköteles jövedelmet szerzett (pl.: a kötelező várakozási időszak leteltét követően nem nyugdíjszolgáltatásként kifizetett adóköteles összeghez jutott, vagy adomány jogcímén kapott jövedelmet);
 • ingatlanértékesítésből adóköteles jövedelme származott, stb.
A személyi jövedelemadó bevallására szolgáló 1153-as nyomtatvány az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhető, illetve a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu ) is letölthető és az internetes program segítségével is kitölthető. A bevallását benyújthatja papíralapon, illetve amennyiben ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezik, akkor akár elektronikus úton is. Amennyiben a bevallását papíralapon kívánja benyújtani, akkor azt ajánlott küldeményként az állandó lakóhelye szerint illetékes megyei adóigazgatósághoz kell postai úton megküldenie vagy az ügyfélszolgálaton személyesen átadnia.

Amennyiben a bevallás kitöltésével vagy a fentiekben foglaltakkal kapcsolatban további kérdése van, tárcsázza a 06/40-42-42-42-es kék számot, ahol kollégáink hétfőtől csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-13.30-ig készséggel állnak a rendelkezésére.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
 
Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettségről
2012. április 03. kedd 14:46
A jelenleg hatályos jogszabályi előírások értelmében annak a belföldi magánszemélynek, akinek az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszonya rendezetlen, a megfelelő egészségügyi ellátás megszerzése érdekében 2012-ben havonta 6.390 forint (naponta 213 forint) összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, függetlenül attól, hogy az orvosi ellátást ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony akkor rendezetlen, ha a magánszemély nem biztosított (pl. nincs munkaviszonya), egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult és nem tartozik közösségi rendelet/nemzetközi egyezmény hatálya alá sem.

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak és ezen belül a biztosítottak körét a társadalombiztosításról szóló törvény tételesen meghatározza (ide tartoznak például azok, akik munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati vagy más szolgálati jogviszonyban állnak, illetve akik álláskeresési támogatásban, táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülnek).

Abban az esetben, ha Ön nem tartozik a törvény által meghatározott körbe, akkor az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére irányuló kötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz be kell jelentenie.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a bejelentési kötelezettség teljesítésére a 12T1011 számú adatlapot rendszeresítette, amely az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatán beszerezhető, illetve a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu ) is letölthető.

Az adatlap papíralapon két példányban, vagy elektronikus úton is benyújtható. A 12T1011 számú nyomtatványt megküldheti postai úton, vagy leadhatja személyesen, esetleg meghatalmazott közreműködésével bármelyik adóigazgatóságon (meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazást az adatlaphoz kell csatolni).

Amennyiben bizonytalan abban, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség az Ön esetében fennáll-e vagy sem, vagy egyszerűen csak annak teljesítésével kapcsolatban van bármilyen más kérdése, forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik az ügyfélszolgálatainkon ügyfélfogadási időben, telefonon keresztül pedig a 06/40-42-42-42-es kék számon − hétfőtől csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-13.30-ig − készséggel állnak a rendelkezésére.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága


 
Közfoglalkoztatás értesítő
2012. április 03. kedd 14:44
FIGYELEM!
A közfoglalkoztatási jogviszony keretében megszerzett jövedelemre tekintettel is fennáll a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására irányuló kötelezettség

Amennyiben Önt a 2011-es évben közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatták, akkor az ebből származó jövedelmére tekintettel 2012. május 21-éig még akkor is személyi jövedelemadó bevallást kell benyújtania, ha egyébként az adóév (2011-es év) folyamán más adó- és bevallásköteles jövedelmet nem szerzett.

Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatásról szóló törvény értelmében a közfoglalkoztatási jogviszonyra a munkaviszonyra irányadó adózási szabályokat kell alkalmazni, az e jogcímen megszerzett jövedelmet az arról kiállított igazolás alapján a 1153-as bevallás 1. sorában kell feltüntetnie, és mivel az említett juttatás a személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában bérjövedelemnek (bérnek) minősül, azzal szemben adójóváírást is érvényesíthet.

A személyi jövedelemadó bevallására szolgáló 1153-as nyomtatvány az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhető, illetve a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu ) is letölthető és az internetes program segítségével is kitölthető. A bevallását benyújthatja papíralapon, illetve amennyiben ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezik, akkor akár elektronikus úton is. Amennyiben a bevallását papíralapon kívánja benyújtani, akkor azt ajánlott küldeményként az állandó lakóhelye szerint illetékes megyei adóigazgatósághoz kell postai úton megküldenie vagy az ügyfélszolgálaton személyesen átadnia.

Amennyiben a bevallás kitöltésével vagy a fentiekben foglaltakkal kapcsolatban további kérdése van, tárcsázza a 06/40-42-42-42-es kék számot, ahol kollégáink hétfőtől csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-13.30-ig készséggel állnak a rendelkezésére.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága


 
Polgármesteri tájékoztató 2012. február
2012. február 28. kedd 11:29
Polgármesteri tájékoztató 2012. február >>
 
Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. - Tájékoztató
2011. december 30. péntek 10:49
Tisztelt Fogyasztónk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a megkötött bérüzemeltetési szerződés alapján 2012. január 01. napjától Igrici településen a közműves ivóvízellátással összefüggő szolgáltatói feladatokat az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (ÉRV ZRt.) látja el. A problémamentes átállás érdekében a szolgáltató-váltással összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az átvétel során munkatársaink rendkívüli vízmérő leolvasást végeznek a fogyasztási helyeken, előre láthatólag 2011. december 30-án. Amennyiben munkatársainknak nem sikerül a fogyasztási helyen a vízmérő leolvasását végrehajtani, a megadott elérhetőségeken szíveskedjen a mérőállást bejelenteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a lakossági Fogyasztók esetében a vízmérők leolvasására évente csak 1 alkalommal kerül sor, ezért kérjük a házi ivóvízhálózat és a vízmérő működésének rendszeres, Fogyasztó általi ellenőrzését.

Egy naptári év során lakossági Fogyasztók részére 11 db részszámla (átlagfogyasztás alapján) és 1 db elszámoló számla (leolvasott érték alapján) kerül kiállításra. Amennyiben nem ért egyet a részszámlában szereplő mennyiséggel, úgy írásban vagy személyesen kérheti annak módosítását. A számlák postai úton kerülnek kiküldésre a szolgáltatási időszakot követő hónap elején. Kérjük, feltétlenül jelezze Társaságunk felé, ha a számlán szereplő adatokban hibát talál!

A szolgáltatási díj megfizetése a számlához mellékelt csekken történik, de lehetőség van folyószámláról történő utalásra is. Ebben az esetben a folyószámláját vezető pénzintézetnél történő ügyintézés az Ön feladata. A megbízás megadásakor feltétlenül szükség van a számlán szereplő külső ügyfél azonosító szám feltüntetésére. A szolgáltatás díját a helyi Önkormányzat rendeletben határozza meg, melynek mértékéről Ön a kibocsátott számláról értesül.

A Fogyasztók szolgáltatással összefüggő jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok (kiemelten a 38/1995. (IV.05.) Kormány rendelet), valamint a Szolgáltatási szerződés és az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. Kérjük, hogy fordítson kiemelt figyelmet kötelezettségei teljesítésére.

A számlázással összefüggő észrevételeivel, illetve a szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézésekkel forduljon bizalommal illetékes Ügyfélszolgálati Irodánkhoz a számlák hátoldalán feltűntetett időpontokban.
Személyesen:  Ügyfélszolgálati Iroda, Miskolc, Szentpéteri kapu 80.
Levélben:  Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt., 3701 Kazincbarcika, Pf. 117.
Elektronikus úton:     Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
Telefonon:  06/40 200-556, 06/46 502-396, 06/46 502-397
Faxon: 06/48 514-582

Hibabejelentését Diszpécserszolgálatunk fogadja a nap bármely szakában a 06/48/514-550, vagy 06/46/703-612 vagy 06/49/411-822 telefonszámon.

Szíves közreműködését előre is köszönjük! Bízunk abban, hogy szolgáltatásunkkal maradéktalanul elégedett lesz, és ezzel Társaságunk jó hírneve tovább erősödhet.

Ritter Géza s.k.
ÉRV ZRt. vezérigazgató
 
 
Meghívó közmeghallgatásra
2011. december 20. kedd 13:51
Igrici község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 28.-án (szerdán)  du. 16.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart,  melyre Igrici község Lakosságát tisztelettel meghívom.

Helye: A Művelődési Ház Színház terme

Napirend:
 1. Polgármesteri tájékoztató
 2. Közmeghallgatás

Kislászló Csaba
polgármester
 
 
Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
2011. október 05. szerda 15:18
Kattintson a képre a nagyobb méret megtekintéséhez!
 
Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
 
 
További tartalom...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>

Találatok 73 - 84 / 94


 

 

Ma 2019. március 23. szombat, Emőke napja van.

2010. évi helyhatósági választások

valasztas1.jpg
 

webdesign.160x61.gif
Eger Zumba Forrás. Zumba Magyarországon, központunkban Egerben, Zumba fitness oktatók és események országosan.
Tárhely Eger, Online marketing Eger, Webfejlesztés Eger, SharePoint Eger, Weblap készítés Eger, Honlap készítés Eger, Webáruház készítés Eger, Webdesign Eger, akadálymentesítés, akadálymentes honlap, akadálymentes weblap, weblap sablon, honlap sablon, honlap sablonok Pécs állás Szombathely állás egerapro.hu Gyongyosallas.hu BajaAllas.hu SzekszardAllas.hu KaposvarAllas.hu szazhalombattaallas.hu EsztergomAllas.hu Hírlevél küldés SalgotarjanAllas.hu GyulaAllas.hu Pécs munka kupon akciók
Google PageRank
© 2019 www.igrici.hu
Joomla! egy GNU/GPL Licensz alatt kiadott szabad szoftver