Bölcsőde építése

 

Kedvezményezett: Igrici Község Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsőde építése Igriciben

Támogatás összege: 163,53 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2022.07.31.

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00006

 

Projekt bemutatása

 

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz.

Településünkön jelenleg nem működik bölcsődei intézmény, nincs olyan épület, amely a célnak megfelelően átalakítható lenne. A most induló projekt keretén belül Igrici Község Önkormányzata tulajdonában lévő Igrici, Kossuth u. 54 szám alatti ingatlanon a meglévő óvoda épületének bővítése valósul meg, amely során új, 1 csoportszobás bölcsőde épül. A bölcsőde belső hasznos alapterülete 202,77 m2, amelyhez 105,62 m2 terasz kerül kialakításra. A pályázat eredményeként megvalósuló intézmény 12 gyermek befogadását teszi majd lehetővé, illetve 3 fő munkavállaló kerül alkalmazásra (2 fő kisgyermek gondozó, 1 fő dajka). A kialakításra kerülő csoportszobából közvetlenül nyílik majd a közös mosdó helyiség, és az átadó (öltöztető), iroda, fürdető, gyermek átadó helyiségelőszoba. Kialakításra kerülnek még a dolgozók számára iroda, tálaló konyha, és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek, valamint 1 db akadálymentes mosdó is épül. A bölcsőde és óvoda épületét közlekedő folyosó köti majd össze, a fedett terasz 25,61 m2 alapterületű lesz. A beruházás tárgyát képezi a bölcsőde teljeskörű berendezése, a bölcsőde udvarán a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő játszóeszközök kerülnek beépítésre. A projekt átfogó célja a minőségi nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása, a jogszabályi és szabvány szerinti feltételeknek megfelelő, fenntartható működés biztosítása. A fejlesztés célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a lakosság számára minőségi szolgáltatás létrehozása, hagyományosan női munkahelyek teremtése. A fejlesztés támogatja a kisgyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérését, ezáltal a foglalkoztatás növelését. Cél a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével a méltányos nevelési környezet biztosítása, a helyi esélyegyenlőségi program megvalósításának előmozdítása.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.