11/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről >>