21/2001.(XII.21.) rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben >>