Igrici Községi Önkormányzat

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Igrici Község Önkormányzata háziorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth utca 60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátási területi kötelezettséggel. Iskolaorvosi feladatok ellátása. Hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatásban való részvétel. Közalkalmazott vagy vállalkozói jogviszony keretében (megállapodás szerint.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, 4/2000.(II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés.,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Magyar állampolgárság.
 • Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Szakmai önéletrajz.
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Pályázó nyilatkozata, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik és nem kéri a zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. május 4. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kislászló Csaba polgármester nyújt, a 49/353-306 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Igrici Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3459 Igrici, Kossuth utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 281-2/2015. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.
 • Személyesen: Kislászló Csaba polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth utca 57.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Képviselő-testületi ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.igrici.hu – 2015. március 11.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.igrici.hu honlapon szerezhet.