Igrici Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Igrici Százszorszép Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth utca 54.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, vezető óvódapedagógus szakirányú végzettség vagy pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  • büntetlen előélet
  • magyar állampolgárság
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kislászló Csaba polgármester nyújt, a 49/353-306 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Igrici Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3459 Igrici, Kossuth utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 827/2013. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
  • Személyesen: Kislászló Csaba polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth utca 57. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 31.