Igrici Községi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Igrici község Önkormányzata  háziorvos  munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth utca 60.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 
Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás területi kötelezettséggel. Iskolaorvosi feladatok ellátása. Hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatásban való részvétel. Közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszony keretében (megállapodás szerint). Lakosságszám 1318 fő.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, 4/2000.(II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés.,
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Magyar állampolgárság.
 • Büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.Végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Szakmai önéletrajz.
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Pályázó nyilatkozata, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik és nem kéri a zárt ülés tartását.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kislászló Csaba polgármester nyújt, a 49/353-306 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Igrici Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3459 Igrici, Kossuth utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-2/2012. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.
 • Elektronikus úton Kislászló Csaba polgármester részére a jegyzoigrici@eszaknet.net E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Kislászló Csaba polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth utca 57. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Képviselő-testületi ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.igrici.hu – 2012. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Szolgálati lakás biztosított
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.igrici.hu honlapon szerezhet.