Tisztelt Fogyasztónk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a megkötött bérüzemeltetési szerződés alapján 2012. január 01. napjától Igrici településen a közműves ivóvízellátással összefüggő szolgáltatói feladatokat az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (ÉRV ZRt.) látja el. A problémamentes átállás érdekében a szolgáltató-váltással összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az átvétel során munkatársaink rendkívüli vízmérő leolvasást végeznek a fogyasztási helyeken, előre láthatólag 2011. december 30-án. Amennyiben munkatársainknak nem sikerül a fogyasztási helyen a vízmérő leolvasását végrehajtani, a megadott elérhetőségeken szíveskedjen a mérőállást bejelenteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a lakossági Fogyasztók esetében a vízmérők leolvasására évente csak 1 alkalommal kerül sor, ezért kérjük a házi ivóvízhálózat és a vízmérő működésének rendszeres, Fogyasztó általi ellenőrzését.

Egy naptári év során lakossági Fogyasztók részére 11 db részszámla (átlagfogyasztás alapján) és 1 db elszámoló számla (leolvasott érték alapján) kerül kiállításra. Amennyiben nem ért egyet a részszámlában szereplő mennyiséggel, úgy írásban vagy személyesen kérheti annak módosítását. A számlák postai úton kerülnek kiküldésre a szolgáltatási időszakot követő hónap elején. Kérjük, feltétlenül jelezze Társaságunk felé, ha a számlán szereplő adatokban hibát talál!

A szolgáltatási díj megfizetése a számlához mellékelt csekken történik, de lehetőség van folyószámláról történő utalásra is. Ebben az esetben a folyószámláját vezető pénzintézetnél történő ügyintézés az Ön feladata. A megbízás megadásakor feltétlenül szükség van a számlán szereplő külső ügyfél azonosító szám feltüntetésére. A szolgáltatás díját a helyi Önkormányzat rendeletben határozza meg, melynek mértékéről Ön a kibocsátott számláról értesül.

A Fogyasztók szolgáltatással összefüggő jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok (kiemelten a 38/1995. (IV.05.) Kormány rendelet), valamint a Szolgáltatási szerződés és az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. Kérjük, hogy fordítson kiemelt figyelmet kötelezettségei teljesítésére.

A számlázással összefüggő észrevételeivel, illetve a szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézésekkel forduljon bizalommal illetékes Ügyfélszolgálati Irodánkhoz a számlák hátoldalán feltűntetett időpontokban.
Személyesen:  Ügyfélszolgálati Iroda, Miskolc, Szentpéteri kapu 80.
Levélben:  Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt., 3701 Kazincbarcika, Pf. 117.
Elektronikus úton:     bejelentes104@ervzrt.hu
Telefonon:  06/40 200-556, 06/46 502-396, 06/46 502-397

Faxon: 06/48 514-582

Hibabejelentését Diszpécserszolgálatunk fogadja a nap bármely szakában a 06/48/514-550, vagy 06/46/703-612 vagy 06/49/411-822 telefonszámon.

Szíves közreműködését előre is köszönjük! Bízunk abban, hogy szolgáltatásunkkal maradéktalanul elégedett lesz, és ezzel Társaságunk jó hírneve tovább erősödhet.

Ritter Géza s.k.
ÉRV ZRt. vezérigazgató