Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Igrici 080/15. hrsz-ú, 0.6237 m2 területű, 9,23 AK értékű, szántó művelési ágú, és az Igrici 080/16. hrsz.-ú, 0.5704 m2 területű, 8,44 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlanait értékesítésre meghirdeti.

Az értékesítésre pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

Az értékesítési ajánlati ár meghatározása licit tárgyalás keretében történik.
Az ingatlanok kikiáltási ára: 400.000.-Ft+ÁFA/ha.
A licitlépcső: 10.000.-Ft.
Bánatpénz: 200.000 Ft.

A licittárgyalás helye:

Igrici község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala fsz. 1. szoba
3459. Igrici, Kossuth utca 57.

A licittárgyalás ideje: 2011. október 6. (csütörtök) 9.00 óra

A bánatpénzt a tárgyalás megkezdése előtt (2011. október 06.-án) 8.00 és 9.00 óra között lehet befizetni a Polgármesteri Hivatal Házipénztárába.

A licittárgyalás ügyvéd jelenlétében történik.