A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén vagy ukrán kisebbséghez tartozó személyeknek 2010. őszén ismét lehetőségük lesz részt venni a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra kerülő települési kisebbségi önkormányzati választáson.

A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a választópolgár szavazhat, aki
a fent felsorolt valamelyik kisebbséghez tartozik és ezt nyilatkozatával vállalja,
2010. október 01.-ig nagykorúvá váló magyar állampolgár,
a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,
szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.

A választópolgár a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét 2010. július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől a kérelem nyomtatványon. Kérelmét a Polgármesteri Hivatal (3459. Igrici, Kossuth utca 57.) földszint 2. számú szobájában elhelyezett gyűjtőládába dobhatja be, vagy levél útján juttathatja el a jegyzőhöz.
A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen.

További tájékoztatás a 49/353-306-os telefonszámon kérhető, illetve információk és kérelem nyomtatvány letölthető a www.valasztas.hu internetes oldalról is.

Helyi Választási Iroda