Igrici Községi Önkormányzat

                      a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet

Igrici Konyha

intézményvezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év -ig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth u. 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Igrici Konyha intézmény intézményvezetői feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, szakirányú,
  • gyermekélelmezési intézményben szerzett élelmezésvezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • büntetlen előélet, 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget és alkalmasságot igazoló okiratok hiteles másolata
  • szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kislászló Csaba polgármester nyújt, a 49/353-306 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Igrici Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3459 Igrici, Kossuth u. 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16-22/2008/11.18./11, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.igrici.hu – 2008. november 29.
Polgármesteri Hivatal – 3459 Igici, Kossuth út 57. – hirdetőtábláján – 2008. november 29.