Kedves érdeklődő Látogató!

Tisztelettel köszöntöm Önt a dél-borsodi Mezőség területén található Igrici település honlapján.

Községünk kalandos szereplője volt a magyar történelemnek és költészetnek egyaránt, hiszen a középkorban Mátyás királysága idején azok a várjobbágyok kaptak itt birtokokat a királyi udvartól, akik mint zenészek, regélő hírmondók és arcjátékosok –egyszóval igricek – tettek szolgálatot az uralkodói háznak.

A virágzó és „udvari-művészetet” élő középkori település sajnos nem kerülte el a török hódoltságot, amikor is Mohamed-aga 1548-ban kirabolta, felégetette, és 5 évre elnéptelenítette e vidéket.

De a történelem viharos időszakai elmúltak. A település újra benépesült és az évszázadok folyamán olyan személyiségek életútja fonódott össze Igrici település nevével, mint Tompa Mihály a szabadságharc pap – költője, aki gyermekkorát töltötte községünkben, Gombos Ferenc, aki itt született és Simándy Pál írói álnevet használva jelentette meg irodalmi műveit. Igriciben nevelkedett Nagy Ferenc miniszter, aki a Károlyi kormány közélelmezési tárca vezető posztját töltötte be, és itt töltötte gyermekéveit Kovács István kortársköltő, történész, műfordító, aki felejthetetlen ifjúkori emlékeket zárt szívébe településünkről.

A történelmi múlt, a ligetes, fás közterek, a települést határoló tavak, nádasok jellegzetes arculatot kölcsönöznek Igrici községnek, amelybe békésen beleilleszkednek a jelen fejlődését mutató épületek, parkok, terek.
Ebbe a barátságos környezetbe invitálom meg Önöket, és bíztatok mindenkit arra, hogy élményeket keresve egyedül, vagy társaságban, gyalogosan, kerékpárral, lóháton, vagy gépkocsival, induljon el hozzánk Igricibe, ahol Mi:

Várjuk Önt szeretettel:

Kislászló Csaba polgármester

 

Kislászló Csaba