Igrici Községi Önkormányzat

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapja
pályázatot hirdet

Háziorvosi Szolgálat
ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3459 Igrici, Kossuth u. 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Háziorvosi Szolgálatnál ápolói, asszisztensi feladatok elvégzése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú iskolai végzettség, Középfokú képesítés, ápoló,
  • Egészségügyi területen szerzett szakmai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
  • Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2008. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008 április 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kíslászló Csaba polgármester nyújt, a 06-49/353-306 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Igrici Községi önkormányzat címére történő megküldésével (3459 Igrici, Kossuth u. 57.). Kérjük a borítékon feltüntetni pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18-25/2008. valamint munkakör megnevezését: ápoló.

A pályázat elbírálásának határideje: 20D8 április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Igrici község önkormányzatának hirdetőtábláján – 2008. március 24.
  • www.igrici.hu – 2008 március 24.