A település büszke legújabb kori gyarapodásaira:

 • Tornatermét 1994 tavaszán adták át sporteszközökkel felszerelve,
 • 1994-ben orvosi rendelő is épült szolgálati lakásokkal, kézi gyógyszertárral,
 • 1994 végén a település teljes területén kiépült a gázszolgáltatás,
 • 1996 – 97 között megépült az ivóvíz rendszer,
 • Az általános iskola 1998-ban lett felújítva, ekkor kapott sajátos arculatot. Szaktantermeivel, számítógépes rendszerével, könyvtárával és aulájával a kultúra helyi centrumává vált. A zenei képzésben részesülő diákok – zongora – szép színfoltjai a község kulturális rendezvényeinek,
 • 2001 évben készült el az ivóvíz ammónia mentesítő rendszere,
 • 2002 évben került átadásra a szennyvízhálózat,
 • 2002 évben került sor a szilár hulladék közszolgáltatás megszervezésére,
 • 2003-ban az Idősek Klubja állandó klubhelyiséget kapott a régi kis iskola épületében,
 • Igrici lakóinak büszkesége a 2003-ban átadott Polgármesteri Hivatal, amelyben a település központjában Európai Uniós követelményeknek is megfelelő felszereltséggel intézik a település lakosságának ügyeit.
 • Itt került elhelyezésre a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is,
 • 2006 évben készült el a Gyermekegészségügyi Tanácsadó épülete,
 • 2007 évben az Óvoda oktatási szárnya került teljes körű felújításra,
 • Útfelújításokra 2002, 2003, 2007 években került sor, illetve ezek folyamatos felújítása a Képviselő-testület céljai között szerepel,
 • 2007 évben szabadidő Park kialakítására, a Liget felújítására, települési beköszönő táblák felállítására, a közterek virágosítására is sor került.
 • 2008. évben: Járda és útfelújítás történt.
 • 2009. évben: Általános iskola felújítására került sor.
 • 2010. évben: Ravatalozó építés történt.
 • 2011. évben: Művelődési Ház felújítására és út felújítására került sor.
 • 2012. évben: Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal udvarának kiépítésre került sor.
 • 2013. évben: „Idősek nappali ellátásának fejlesztése a Mezőcsáti Kistérségben” elnevezésű pályázat keretében átadásra került az Idősek Nappali Ellátó intézménye.
 • 2014. évben: „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Igrici településen” elnevezésű pályázat keretében orvosi rendelő felújítására, valamint önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételével Sportöltöző épület megépítésére került sor.
 • 2015. évben: „Nosztalgia virágpark” elnevezésű kerékpárút és gyalogosjárda átadására került sor.