- 2/2020.(II.11.) önkormányzati rendelet: szociális rendelet módosítása